Parafia NMP Matki Kościoła
ul. Rokicka 1
83-110 Tczew
Historia
Duchowość
Struktura
Galeria
Aktualności
Archiwum aktualności
Dzielimy się
Świadectwa
Kontakt
Polecamy

Ta strona umieszczona jest na serwerze Fundacji 'Opoka'

Dzielimy się

POEZJA

Wrażliwe serca potrzebne są każdej Rodzinie i Wspólnocie. Ogromnie się cieszymy że są także pośród nas! Jedną z dróg przez które ta wrażliwość się ujawnia jest poezja. Dziękujemy p. Alicji Drawskiej za udostępnienie kilku swoich wierszy i życzymy by dalej tworzyła, dzieląc się z nami swoją wrażliwością!!

Wartość cierpienia
Trudno zrozumieć cierpienie
bez Twojej miłości.
Ileż jest warte
dzielone z Tobą.
Odpocznieniem jest
Twój pokój.

Wciąż od nowa
W świecie
zranionych serc
pustych obietnic
i wielu rozczarowań,
pragnąc doskonałości
- wciąż próbujemy
od nowa.

Owoc miłości
Ten pączek kiedyś
kwiatem będzie -
owoc miłości nie przebrzmiałej
pecznieje, rośnie,
chociaż jeszcze
jest przecież taki
mały...
Zakwitnie, by ubarwić miłość
by nadać jej sens
i cel trwania,
by zbliżyć serca swoją siłą,
uchronić miłość od konania.
A jeśli nawet będzie słaba
i pierwszy podmuch ją rozwieje,
choć kwiat przekwitnie,
zrodzi owoc, by inny ktoś
mógł mieć nadzieję.
 


DROGA KRZYŻOWA - Rzepiska 2007

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany

Rozpoczął się największy dramat w dziejach świata. DRAMAT LUDZKIEGO ODKUPIENIA! Aktorem tego dramatu jest Bóg - człowiek, najbardziej niewinny z niewinnych, który dosłownie wziął na siebie wszystkie grzechy świata (zło i brud), sam "stał się grzechem" jak podaje św. Paweł. Późniejsi męczennicy - Jego wyznawcy - mogli powiedzieć "WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA".
ON NATOMIAST NIE MÓGŁ LICZYĆ NA NIKOGO.
ON NATOMIAST NIE MÓGŁ LICZYĆ NA NIKOGO.
W naszych osobistych i rodzinnych problemach, nieszczęściach wołajmy nieustannie: WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA! ON NATOMIAST NIE MÓGŁ LICZYĆ NA NIKOGO.
Zamknij oczy, pomyśl o Maryi, apostołach, tłumie. Stań się współczesnym Chrystusowi, stań się widzem tych wydarzeń.
Jeżeli starczy Ci odwagi i miłości idź tuż za nim przez kolejne stacje męki, jeśli nie wmieszaj się w tłum.

Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Zabrali Jezusa, a On dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki. Krzyż Twój Panie nie był dla Ciebie niespodzianką. Sam Go sobie zapowiedziałeś i przeznaczyłeś. Wybrałeś Go z troski o naszą duszę, jako swój obowiązek. Krzyż i obowiązek są w Twoim życiu znamienne. Do nas skierowałeś wezwanie: "Kto chce iść za mną niech weźmie krzyż...". Więc i my jesteśmy skazani na Krzyż.
W naszym życiu Krzyż i obowiązek są znamienne. Nasz krzyż również nie jest niespodzianką.

Stacja III: Pan Jezus upada po raz pierwszy

Panie Boże, Ty upadasz, Ty Bóg. Upadasz przez ciężar grzechu mojego i mojej rodziny, który jest przyczyną Twojego upokorzenia. Panie, ale Ty się podnosisz. Ten obraz jest dla mnie nadzieją, że gdy zaczniemy walczyć ze złem w rodzinie, też powstaniemy. Proszę Cię Panie w imieniu całej rodziny, abyśmy mogli trwać do końca przy Tobie.

Stacja IV: Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną

Panie Jezu spotykasz na swojej drodze męki Matkę, która na widok Twojego cierpienia współcierpi z Tobą. Widok to bolesny, okropny, przerażający, więc proszę Cię Panie Jezu, w imieniu wszystkich matek, abyś oszczędził im widoku cierpiącego dziecka.

Stacja V: Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Pan Jezus przyjmuje pomoc Cyrenejczyka. Uczy nas przez to, że nie możemy być obojętni na cierpienie i trudności, szczególnie u naszych bliskich, bo cierpienie z kimś podzielone, jest jakby połową cierpienia. Cyrenejczyk wziął tę połowę na siebie.
Panie Jezu naucz nas, abyśmy nigdy nie przechodzili obojętnie obok potrzebującego. Naucz nas dzielić się sobą z innymi.

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

Naucz nas patrzeć, abyśmy zawsze umieli rozpoznać ten moment, w którym należy pochylić się mad dzieckiem potrzebującym wsparcia, czy zwykłej rozmowy. Abyśmy w naszych rodzinach mogli mieć świadomość, że jest ktoś, na kogo zawsze można liczyć, ten najbliższy, współczujący, oddany.

Stacja VII: Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Panie Jezu, Ty po raz drugi upadasz pod ciężarem naszych grzechów, które ciągle powtarzamy. Kłócimy się w rodzinie, mamy ciche dni, ranimy się nawzajem, chociaż się kochamy. My wszyscy wiemy, że będąc miłością powstaniesz z tego upadku dając nam przykład, że powinniśmy wzajemnie sobie wybaczać. Pani, spraw abyśmy mieli siłę powstawać pomimo zranień i dźwigać swój krzyź na miarę naszego powołania.

Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Pan Jezus spotyka na swojej drodze niewiasty użalające się nad Jego losem. Lecz zwraca się do nich mówiąc: "nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi". Poprzez te słowa powołuje rodziców do podejmowania wszelkich starań, prowadzących do osobistego wzrostu w duchu wiary. Nakłada też na nas wielką odpowiedzialność za boże wychowanie dzieci.
Panie Jezu, który dźwigasz ciężki krzyż, pomagaj nam odnajdywać drogi prowadzące do Ciebie. Naucz nas cierpliwie wypełnić swoje powołanie w kierowaniu naszych dzieci na Twoje ścieżki i wskazywaniu Twojej bezgranicznej Miłości.

Stacja IX: Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Panie Jezu, po raz trzeci upadasz pod ciężarem naszych słabości i nieprawidłości, które trapią nasze rodziny...
Brak wiary, brak miłości, oschłość, kłótnie i inne nałogi osłabiają nasze rodziny.
Panie Jezu Chryste, po tak bolesnym trzecim upadku znów powstajesz by iść dalej. Daj nam zrozumieć, że w życiu ludzkim nie ma ostatecznych upadków, z których Twoja łaska i nasz szczery żal, by nas podnieść nie zdołały. W chwilach zwątpienia racz umocnić naszą nadzieję.

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Jezus na Golgocie został pozbawiony szat, a także szacunku, godności, praw człowieka. Jakże łatwo przychodzi nam pozbawić naszych bliskich i przyjaciół szacunku i godności przez kłótnie, niezrozumienie i fałszywy osąd, zazdrość a nawet też oszustwo. Jak głęboko oburzamy się na ludzi ówczesnych Chrystusowi, a jak wiele z nich jest w nas samych.

Stacja XI: Jezus przybity do krzyża

Niemiłosiernie wyczerpanego Jezusa rzucają na drzewo krzyża. Ręce i nogi przebijają gwoździe. Okrutny ból, ból nie do zniesienia przenika całe ciało Pana Jezusa. Panie Jezu Chryste, przybili Cię do krzyża, a Ty modliłeś się za swoich oprawców.
Bądź z nami Chryste, gdy ciężko nam będzie darować bliźnim winy wobec nas popełnione. Naucz nas przyjmowania chorób, niedostatków ciała i wszelkich cierpień - wszystkiego tego co rani.

Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

"Ojcze w Twoje ręce oddaję ducha mego". Śmierć przestaje być klęską, rozpaczą, gdy za jej progiem czekają ramiona Ojca. Ze śmierci Jezusa przemawia do mnie prawda trudna, lecz wspaniała: śmierć jest posłańcem Nawego życia.
Prawdy tej uczę się pod krzyżem. Pomóż mi Jezu strzec tej prawdy i pozwól zobaczyć przez wiarę Ojca oczekującego na swe dzieci powracające do domu po ziemskiej wędrówce.

Stacja XIII: Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża

Chociaż na krzyżu Jezus oddał wszystko, to jeszcze po śmierci oddaje swoje ciało uczniom. I będzie je oddawał po zmartwychwstaniu bez końca, przez wieki i tysiąclecia, aby rodzić miłość.
Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie uświęcaj nasze rodziny. Ucz nas dawania siebie na ofiarę miłości. Naucz nas cichości i pokory, czystości i skromności, całkowitego oddania tak, jak nas tego uczysz w najprostszej postaci chleba. Daj nam tak miłować Sakrament Twojego Chleba, aby się stał dla naszych rodzin źródłem siły, nadziei i miłości.

Stacja XIV: Jezus złożony do grobu

"Wykonało się". Martwe ciało owinięto w prześcieradło i złożono w grobie. Pochowano Cię. Od chwili urodzenia aż do męczeńskiej śmierci jesteś bardzo ludzki. Twój grób jest naszym grobem, Twoje zmartwychwstanie jest nadzieją naszego Zmartwychwstania. Śmierć stała się początkiem życia. Umarłeś abyśmy mieli życie wieczne.
Trzeba wciąż umierać i wciąż zmartwychwstawać. Trzeba żeby w nas ciągle umierało zło a zmartwychwstawało dobro. Choć tyle razy pokonane, zdeptane. Trzeba żeby umierało to co podłe, małe a wstawało to co proste, czyste i święte. Jezu daj mi zmartwychwstać z Tobą.
 


 
Historia Duchowość Struktura Polecamy Galeria Aktualności Dzielimy się Świadectwa Kontakt