Parafia NMP Matki Kościoła
ul. Rokicka 1
83-110 Tczew
Historia
Duchowość
Struktura
Galeria
Aktualności
Archiwum aktualności
Dzielimy się
Świadectwa
Kontakt
Polecamy

Ta strona umieszczona jest na serwerze Fundacji 'Opoka'
 

Struktura

STRUKTURA WSPÓLNOTY

 1. Proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie
  - Ks. Prałat Stanisław Cieniewicz, dziekan dekanatu tczewskiego
   
 2. Delegat/opiekun Wspólnoty z ramienia parafii
  - Ks. Jacek Karwasz od 28.09.2013 r.
   
 3. Założyciel Wspólnoty/ Ojciec Duchowy
  - Ks. Andrzej Piernikarczyk od 01.06.1999 r.
   
 4. Wspólnota koordynatorów

  Koordynatorzy koordynatorów (2016) - Renata i Janusz Chyła

  Koordynatorzy kopii:
  1. (peregrynującej od 01.06.1999)
   - Renata i Janusz Chyła - wiosnare@wp.pl
  2. (peregrynującej od 28.02.2001)
   - Grażyna, Piotr Giełdon - piotr.gieldon@wp.pl
  3. (peregrynującej od 19.09.2001)
   - Ewa, Adam Marko - ewa.m1958.tcz@o2.pl
  4. (peregrynującej od 02.02.2002)
   - Lidia, Marek Nagórscy - mareknagorski@op.pl
  5. (peregrynującej od 08.04.2002)
   - Elżbieta, Jerzy Kulig - ogrody.kul@wp.pl
  6. (peregrynującej od 25.03.2003)
   - Jolanta, Piotr Hinz - pioterekh@wp.pl
  7. (peregrynującej od 04.04.2005)
   - Anna, Michał Rudko - mrudko74@gmail.com
  8. (peregrynującej od 30.12.2011)
   - Irena, Leszek Klein - iklein5@wp.pl
  9. (peregrynującej od 23.03.2013)
   - Halina, Stanisław Pietrzyk - h.pietrzyk47@wp.pl
  10. (peregrynującej od 23.03.2013)
   - Krystyna, Piotr Kirszenstein - krykir@wp.pl

  Świeckimi przełożonymi Wspólnoty są Koordynatorzy koordynatorów. Jest to odpowiedzialna i zaszczytna funkcja, która jest kadencyjna. Czas kadencji to jeden rok kalendarzowy. Podejmą ją wszyscy koordynatorzy poszczególnych kopii, według kolejności ich powstawania.

  Obowiązki Koordynatora koordynatorów:
  • organizowanie spotkań koordynatorów poszczególnych kopii (raz na kwartał)
  • reprezentowanie Wspólnoty "na zewnątrz"
  • przygotowywanie spotkania opłatkowego
  • zbieranie wszystkich bieżących spraw z życia Wspólnoty, np.: śluby, pogrzeby, rocznice, choroby, zdarzenia losowe - przedstawiając je do obmodlenia, szczególnie w czasie Mszy św. wspólnotowych.

 5. Ceremoniarze:
  • ceremoniarz główny - Marek Nagórski
  • I zastępca ceremoniarza - Janusz Chyła
  • II zastępca ceremoniarza - Michał Rudko

   Każda kopia (na czele z koordynatorami) przygotowuje według ustalonego planu liturgię kwartalnej Mszy św., szczególnie dbając o wyznaczenie lektorów, kantora, przygotowanie i odczytanie modlitwy wiernych, przygotowanie darów ofiarnych oraz animacji muzycznej. Fachową pomocą w przygotowaniu każdej liturgii służą właśnie ceremoniarze Wspólnoty.

 6. Animator diakonii modlitwy
  • Halina Pietrzyk

  • Dbałość o życie modlitwy we wspólnocie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Kościoła powszechnego, diecezjalnego i parafialnego. Koordynacja nowenny modlitewnej w którą dobrowolnie włączają się osoby ze Wspólnoty przez post i modlitwę w określonej wspólnej intencji.

 7. Animator kulturalny
  • Iwona Znajdek

  • W miarę potrzeb i możliwości pragniemy pobudzać członków Wspólnoty do tworzenia kultury religijnej i korzystania z już istniejących propozycji. Animator kulturalny zajmuje się organizacją spotkań, wyjazdów do teatru i kina oraz promowaniem tego w co warto się zaangażować.
    
  • Członkowie
   Zebrani w 10 kopiach. To rodziny i osoby samotne, mieszkańcy Tczewa i okolic. Przy każdej "kopii" modli się 15 rodzin, które raz w miesiącu przez dwa dni przyjmują w swoim domu Matkę Bożą.
   Przykład: Rodzina Kowalskich przyjmuje Maryję 11 i 12 każdego miesiąca. 10 wieczorem otrzymuje peregrynujący obraz od rodziny, która właśnie kończy spotkanie z Matką Bożą a 12 wieczorem (najlepiej około godziny Apelu - 21.00) zanosi obraz do kolejnej rodziny z listy.

   Ta "procedura" powtarza się co miesiąc. Te dwa szczególne dni to przede wszystkim więcej czasu dla Pana Boga i Matki Bożej. To wspólna modlitwa, szczególnie różańcowa, to czas dialogu małżeńskiego, mniej rozrywki na rzecz rodzinnej formacji religijnej przez książkę, rozmowę, itp. Czas miesięcznego dnia skupienia w rodzinie, a często też w gronie przyjaciół i sąsiadów.
    

Formalnie nie należymy do struktur Ruchu Szensztackiego w Polsce ale z Niego czerpiemy inspirację i sympatyzując współpracujemy.

 


 
Historia Duchowość Struktura Polecamy Galeria Aktualności Dzielimy się Świadectwa Kontakt