Parafia NMP Matki Kościoła
ul. Rokicka 1
83-110 Tczew
Historia
Duchowość
Struktura
Galeria
Aktualności
Archiwum aktualności
Dzielimy się
Świadectwa
Kontakt
Polecamy

Ta strona umieszczona jest na serwerze Fundacji 'Opoka'
 

Historia

HISTORIA WSPÓLNOTY

Peregrynacja Matki Bożej po diecezjach i parafiach na stałe już wpisała się w drogi Kościoła. Jest czymś naturalnym że potrzeba spotkania z Matką - jest potrzebą codziennej bliskości. Dlaczego więc nie zaprosić Jej do swojego domu?

Nasza Wspólnota powstała dzięki wyraźnemu działaniu Ducha Świętego, który posłużył się konkretnymi ludźmi. Ks. Andrzej Piernikarczyk w ramach dorocznych rekolekcji kapłańskich odwiedził sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Świdrze k. Warszawy. Spotkał się tam z pięknie rozwijanym kultem maryjnym i szczególną duchowością, nazywaną popularnie "szensztacką". Postanowił przenieść odrobinę tej duchowości do maryjnej parafii w Tczewie proponując Kręgom Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie comiesięczne (dwudniowe) spotkanie z Matką Bożą nawiedzającą poszczególne domy i rodziny. Tak powstała tzw. pierwsza "kopia" obrazu - 15 rodzin które zadeklarowały comiesięczne spotkanie z Maryją w swoim domu. Peregrynujący obraz ks. Andrzej poświęcił w Świdrze 27 kwietnia 1999 r., w czasie Mszy św. o godz. 12.00. Natomiast od 1 czerwca 1999 r. Matka Boża rozpoczęła swoją pielgrzymkę po rodzinach. Tę datę przyjmujemy jako początek istnienia naszej Wspólnoty.

Na tym etapie nikt jeszcze nie przypuszczał, że Wspólnota tak się rozwinie w ciągu najbliższych lat. Na przełomie 2000/2001 r. w ramach odwiedzin kolędowych a także korzystając z podpowiedzi rodzin przyjmujących Maryję w znaku "pierwszej kopii", ks. Andrzej zebrał kolejne 15 rodzin chętnych do przyjmowania Maryi w swoim domu. Już 28 lutego 2001 r. została poświęcona "druga kopia" która rozpoczęła peregrynację. Odtąd w sposób spontaniczny, a przez Maryję z pewnością zamierzony Wspólnota rozrastała się obejmując kolejne rodziny i osoby samotne które chciały skorzystać z takiej pomocy na drodze chrześcijańskiego wzrastania.

W ten sposób kolejne "kopie" zostały poświęcone i rozpoczynały peregrynację w następujących terminach:
1. - 01.06.1999 r.
2. - 28.02.2001 r.
3. - 19.09.2001 r.
4. - 02.02.2002 r.
5. - 08.04.2002 r.
6. - 25.03.2003 r.
7. - 04.04.2005 r.
8. - 29.12.2011 r.

Siódma "kopia" jest wspólnotowym wotum za świadectwo życia Sługi Bożego papieża Jana Pawła II (została poświęcona dwa dni po śmierci Ojca Świętego). Ten peregrynujący obraz jest osobistym darem Ks. Prałata Stanisława Cieniewicza, dziekana tczewskiego, który od samego początku patronuje powstawaniu, rozwojowi i funkcjonowaniu naszej Wspólnoty.

Od samego początku oprócz comiesięcznego, dwudniowego nawiedzenia każdej rodziny przez Matkę Bożą - gromadzimy się na kwartalnej Mszy św. w parafii NMP Matki Kościoła w Tczewie (przy której funkcjonujemy). Msze odbywają się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Ta ostatnia połączona jest zawsze z dorocznym spotkaniem całej Wspólnoty w ramach dzielenia się radością Bożego Narodzenia.

W ciągu roku – najczęściej wiosną - gromadziliśmy się często w Orliku na Kaszubach - korzystając z gościny Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, a także w Grucznie i Gdyni . To potrzebny czas modlitwy i refleksji dla chętnych członków Wspólnoty.

Dodatkową propozycją formacyjną były dwa wyjazdy na Ukrainę - w 2010 r. do Lwowa, a w 2011 r. pielgrzymka po historycznym terenie Arch. Lwowskiej.

Dopełnieniem każdego roku formacyjnego są letnie rekolekcje wyjazdowe (trwające od 7-10 dni), które łączymy z poznawaniem ciekawych miejsc naszej Ojczyzny.
W 2003 r. byliśmy w Strachocinie k. Sanoka,
w 2004 r. w Olsztynie k. Częstochowy,
w 2007 r. w Rzepiskach k. Bukowiny Tatrzańskiej.
w 2008 r. w Radomyślu k. Sandomierza,
w 2009 r. w Smolanach na Mazurach,
w 2010 r. na Śnieżnicy
a w 2011 r. w Spale.

Szczególną radością naszej Wspólnoty była peregrynacja dużego obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, który nawiedzając wszystkie miejsca w Polsce, gdzie funkcjonują wspólnoty o duchowości szensztackiej – zawitał do naszej parafii w dniach 29-31 lipca 2011 r.
 


 
Historia Duchowość Struktura Polecamy Galeria Aktualności Dzielimy się Świadectwa Kontakt